બેલ નેટ

  • High Quality Bale Net

    ઉચ્ચ ગુણવત્તાની બેલ નેટ

    પ્લાસ્ટિક બેલ વીંટો રાઉન્ડ ઘાસની ગાંસડીના રેપિંગ માટે સૂતળીનો વિકલ્પ બને છે. સૂતળીની તુલનામાં આ નરમ જાળીના ફાયદા છે:
    જાળીનો ઉપયોગ ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરે છે કારણ કે ગાંસડી લપેટવામાં ઓછો સમય લાગે છે. તમે 50 %થી વધુ સમય બચાવી શકો છો. જાળી તમને વધુ સારી અને સારી આકારની ગાંસડી બનાવવામાં મદદ કરે છે, અને તેને ખસેડવું અને સંગ્રહિત કરવું સરળ છે